Mountain’s Legend Phin giấy

Thành phần: 3 phin giấy x 15g Robusta Chồn + 3 phin giấy x 15g Arabica Mocha Chồn

Khối lượng tịnh: 90g – 6 gói

Kích thước: 13.9 x 12.9 x 4.5 cm

Hạn sử dụng: 24 tháng