Rang Cà phê Chồn

Rang là một nghệ thuật giống với điêu khắc, với hạt cà phê là chất liệu còn ngọn lửa là đục. Người rang phải hiểu hạt cà phê như nghệ sĩ hiểu thớ đá, mà cà phê Chồn không hề là ngoại lệ.
Rang cà phê Chồn có gì đặc biệt so với rang cà phê khác?

Rang là một nghệ thuật giống với điêu khắc, với hạt cà phê là chất liệu còn ngọn lửa là đục. Người rang phải hiểu hạt cà phê như nghệ sĩ hiểu thớ đá, mà cà phê Chồn không hề là ngoại lệ.Hạt cà phê phân Chồn có hàm lượng đường cao, nên màu rang tối sẽ làm phí phạm vị ngọt, còn rang quá sáng thì không có nước. Vì thế, loại  cà phê này  thường được rang từ màu sáng đến đậm trung bình.

Hơn thế, cà phê Chồn không đồng nhất. Cà phê đầu vụ thường chát, cuối vụ thường hơi đắng hơn. Do đó, chúng tôi phải đánh mã số từ mẻ thu hoạch để rang riêng nhằm khắc phục nhược điểm của từng mẻ một.

Tuy nhiên, điều cốt yếu ở loại đặc sản này  là tác động tiêu hóa bán phần chỉ làm biến đổi lớp vỏ ngoài của hạt cà phê. Vì thế, bí quyết rang nằm ở một chế độ nhiệt đặc biệt nhằm phát huy điểm hay của lớp vỏ ngoài, hạn chế điểm dở của lõi cà phê thường bên trong.

Đấy là những kiến thức thực hành được thu lượm qua cả năm trời liên tục thí nghiệm – tất cả chỉ nhằm đảm bảo rằng hạt cà phê Chồn phải trở thành thứ cà phê được trông đợi từ truyền thuyết.