Cà phê 10% Mocha Chồn Mountain Legend – Phin giấy 75g

Thành phần: 90% Mocha đặc sản + 10% Mocha Chồn Cầu Đất- Đà Lạt

Khối lượng tịnh: 150 gram

Kích thước: P5,5 x 17cm

Hạn sử dụng: 12 tháng